Informacje o pandemii
wrakisamochodow

Z roku na rok w wielu miastach w Polsce rośnie liczba porzuconych samochodów. Problem ten, przynajmniej od kilku lat, istnieje również w Bielawie. Straż Miejska postanowiła się nim zająć. Kilka dni temu, za pomocą lawety, usunięty został pierwszy tego typu pojazd.

Takie "czyszczenie przestrzeni miejskiej" to w świetle prawa szereg, dość skomplikowanych zadań, które w tym przypadku wykonać muszą bielawskie służby, aby w następstwie tego, dokonać ewentualnego usunięcia tzw. „wraku”.


Czym jest w świetle prawa tzw. „wrak samochodu” ?

Zgodnie z art. 50 ustawy o ruchu drogowym, to pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Przesłanką do stwierdzenia, że pojazd jest nieużywany może być przykładowo: wiek pojazdu, brak aktualnych badań technicznych, dostępność pojazdu dla osób trzecich (otwarte drzwi), zniszczone wnętrze czy brak ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe.

Kiedy już ustalone zostanie, że samochód to tzw.„wrak”, pojawia się pytanie:

Na jakich zasadach może zostać usunięty z drogi?

Zanim auto zniknie z drogi, trzeba zastosować wiele procedur. W pierwszej kolejności, należy dokładnie ustalić czy faktycznie występuje brak właściciela lub posiadacza danego pojazdu. Może to zrobić tylko straż miejska lub policja.

Kto poniesie odpowiedzialność za porzucony pojazd oraz co się z nim dalej stanie?

Jeśli właściciel zostanie zidentyfikowany, będzie miał od 3 do 14 dni na rozwiązanie problemu. Jeśli natomiast w wyznaczonym czasie nic nie zrobi, porzucony pojazd stanie się własnością gminy, jeśli:

- zostanie usunięty z drogi, ale nie zostanie odebrany na wezwanie gminy przez właściciela w ciągu 6 miesięcy

- zgodnie z art. 50a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym - w ciągu 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie zostanie ustalona osoba uprawniona do jego odbioru

Należy pamiętać również o tym, że „wrak” może zostać usunięty również z tego powodu, że stoi w miejscu w którym jest to zabronione i np. zagraża bezpieczeństwu w ruchu lub też go utrudnia. Wtedy, strażnicy miejscy usuną go z drogi na koszt właściciela na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Co z tym samochodem zrobi gmina?

Tu także jest szereg przepisów, w zależności od sytuacji. Jednym z rozwiązań, według Art. 3 ust. 6 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest to, że samochód może zostać zezłomowany. Jeśli natomiast jest w dobrym stanie technicznym, gmina ma prawo np. do jego sprzedaży.

Jak widać, bielawska Straż Miejska podjęła się niełatwego zadania. Mamy jednak nadzieję, że przy współpracy z lokalną społecznością, uda nam się choć trochę „oczyścić” Bielawę. Liczymy w tym zakresie na Państwa pomoc!


Jeśli jesteś właścicielem auta, którego z różnych przyczyn, w sposób legalny chciałbyś się pozbyć lub jeśli znasz miejsce, w którym pojazd zaparkowany jest od dłuższego czasu nielegalnie lub nie ma właściciela – prosimy o kontakt ze Strażą Miejską - 74 83 28 706, e-mail: sm@um.bielawa.pl.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj