•  
  •  

Od początku czerwca br. mieszkańcy dolnej części Bielawy uskarżają się na uciążliwości związane z unoszącym się w powietrzu odorem. Dyskomfort ten jest szczególnie silny w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w dni weekendowe od rana do wieczora.

Bielawski samorząd, od momentu uzyskania pierwszych informacji na ten temat, podjął szereg działań, aby zniwelować wspomniane zjawisko. W wyniku rozpoznania sytuacji stwierdzono, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że emitentem odoru jest ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. zlokalizowane w Bielawie przy ul. Grunwaldzkiej. 

Z uwagi na fakt, że Spółka ta posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podlega jurysdykcji Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z tych też względów aparat administracyjny Gminy Bielawa nie ma kompetencji do prowadzenia tam kontroli procesów związanych z przetwarzaniem odpadów i zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. 

Dlatego też aby przyśpieszyć działania wspomnianych wyżej organów, w ciągu ostatnich 2 miesięcy z Urzędu Miejskiego w Bielawie wysłanych zostało kilka pism monitujących. Dodatkowo wysłano również stosowne powiadomienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". 

Mam nadzieję, że już wkrótce uda się ostatecznie zdiagnozować przyczynę powstawania uciążliwego "zapachu", a następnie skutecznie ją wyeliminować. 

O przebiegu sprawy będziemy informować na bieżąco. 

Burmistrz Bielawy
Andrzej Hordyj 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj