Print
Category: Wiadomości
Hits: 295
Afisz promujący projekt Odzyskać pewność"

„Odzyskać pewność” - to projekt, na który Gmina Bielawa przeznacza w tym roku 125.000 złotych, w tym 100.000 złotych to pieniądze pozyskane z konkursu ofert na realizację zadania w ramach rządowego programu „Od zależności ku samodzielności”. Działania w ramach projektu skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Przewiduje się, że bezpośrednimi beneficjentami będzie 70 osób, natomiast pośrednio projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Bielawa.

Bielawa, wspólnie z realizatorem projektu – Zespołem Ośrodków Wsparcia, poprzez realizację poszczególnych działań, stworzy warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych, cierpiących na zaburzenia psychiczne, osób ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością sprzężoną, a tym samym wzmocni i poszerzy sieci wsparcia społecznego.

Rekrutacja do projektu trwa, a wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do Zespołu Ośrodka Wsparcia przy ulicy Lotniczej 5, (tel. 746450581). Tam uzyskać można dodatkowe informacje oraz wypełnić deklaracje przystąpienia do projektu.


Afisz promujący projekt Odzyskać pewność"

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj