•  
  •  
Lokalizacja: ul. 3 Maja

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1142, obręb Północ, użytek Bp

Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 0,1617 ha
Cena działki: 500.000,00 PLN + 23% VAT
Nieruchomość to niezabudowana i uporządkowana działka gruntu, kształtem zbliżona do prostokąta, położona w "środkowo-centralnej" części Bielawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy może wynikać z funkcji i cech zabudowy sąsiedniej, tj. budownictwa wielorodzinnego z usługami. Dojazd do nieruchomości od ul. 3 Maja, w której usytuowane są sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz sieć energetyczna, gazowa i teletechniczna.

Kontakt:
Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
Referat Gospodarki Mieniem
tel. 74 8328 759

Referat Gospodarki Przestrzennej
tel. 74 8328 751