•  
  •  
Afisz promujący projekt Odzyskać pewność"
„Odzyskać pewność” - to projekt, na który Gmina Bielawa przeznacza w tym roku 125.000 złotych, w tym 100.000 złotych to pieniądze pozyskane z konkursu ofert na realizację zadania w ramach rządowego programu „Od zależności ku samodzielności”....

biedron
W środę 10 czerwca do Bielawy przyjechał eurodeputowany Robert Biedroń, który w najbliższych wyborach zamierza ubiegać się o fotel Prezydenta RP. Kandydata powitał gospodarz miasta - Andrzej Hordyj.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wracają do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu. Rejestracja do punktów odbywać się będzie  telefonicznie, pod numerem...

Bielawska Straż Miejska na tropie "śmieciowych" przestępców
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami. Pojawił się m.in obowiązek segregowania frakcji biodegradowalnych. Ponadto w całym kraju, w związku ze znacznym wzrostem kosztów wywożenia i składowania balastu, znacznie podrożały...

W poniedziałek 1 czerwca podpisany został akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, na mocy których Gmina Bielawa przejęła od Polskiego Związku Działkowców nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 1053 (obręb Osiedle) i powierzchni 3.737 m2.