•  
  •  
jeziorocennik
W lipcu 2019 r. wprowadzona została opłata za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy Ośrodku Wypoczynkowym "Sudety". Opłata za pozostawienie pojazdu pobierana jest w pogodne dni oraz podczas imprez plenerowych, organizowanych przez gminę. Z...

absolutoriumiwotum
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy w poprzednim roku. Radni, w wyniku debaty nad raportem o stanie gminy, zadecydowali także o udzieleniu burmistrzowi tzw....

Gmina Bielawa otrzyma blisko 4.000.000 zł dotacji na inwestycje komunalne
W piątek 26 czerwca w Dzierżoniowie, odbyło się uroczyste wręczenie promes dla samorządów Powiatu Dzierżoniowskiego, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej - plakat promocyjny
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

W związku z brakiem możliwości bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę, jak i wzgląd na bezpieczeństwo osób poruszających się pojazdami samochodowymi, a także inne aspekty technologiczne wykonania bieżących prac, konieczne jest całkowite...