•  
  •  
II etap budowy bielawskiej kolei coraz bardziej realny

28 grudnia br., Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. następne sześć linii kolejowych o łącznej długości blisko 100 km. Co ważne, wśród przejmowanych odcinków znalazła się także trakcja kolejowa relacji "Bielawa Zachodnia – Srebrna Góra". 

Przypomnieć należy, że 31 lipca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, burmistrz Andrzej Hordyj podpisał w imieniu Gminy Bielawa "List intencyjny", w którym Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski oraz przedstawiciele kilku innych gmin zadeklarowali współpracę w kontekście przejmowania i rewitalizacji przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych, aby m.in. wspólnie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i zadbać o rozwój turystyki i potencjału gospodarczego regionu. 

List jest odpowiedzią na podjętą w marcu tego roku uchwałę Sejmiku Województwa o udziale w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Rządowy program zakłada odpowiednie planowanie i wsparcie inwestycji usprawniających komunikację pasażerską na poziomie międzyregionalnym i regionalnym. 

Głównymi inspiratorami tej inicjatywy są: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild oraz Patryk Hałaczkiewicz z Kolei Dolnośląskich. 

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. programu jest II etap budowy linii kolejowej do Bielawy tj. od dworca Bielawa Zachodnia, poprzez Zbiornik "Sudety", aż do Nowej Bielawy (przy ul. Sowiej)

Według deklaracji samorządu wojewódzkiego, II etap budowy kolei do Bielawy powinien zostać zrealizowany w ciągu najbliższych 2-3 lat. 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj