•  
  •  
Uchwała Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020 Pobierz treść uchwały