wesolych swiat
  •  
  •  
Straż Miejskiej Bielawy
ul. Piastowska 1
tel. 748 328 706, 669 102 102
e-mail: sm@um.bielawa.pl

Prezentujemy aktualny wykaz dzielnicowych oraz listę ulic, osiedli i placów, które patrolowane są przez poszczególnych strażników. Przypominamy również telefony alarmowe Straży Miejskiej w Bielawie – 669102102 i 748328706. Więcej na: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/straz_miejska/pracownicy, http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/straz_miejska/rejony_sluzbowe

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdy wtorek od godziny 14.00-16.

Komendantem jednostki jest Grzegorz Nowak.
Podstawy Prawne >>

 

Statut >>

 

Regulamin >>

Więcej na: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/straz_miejska/pracownicy, http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/straz_miejska/rejony_sluzbowe