•  
  •  
Już dzisiaj zapraszamy na organizowane w kwietniu XI Mistrzostwa Powiatu Dzierżoniowskiego w skoku wzwyż. Impreza ma na celu popularyzację skoku wzwyż na terenie gminy Bielawa i powiatu dzierżoniowskiego oraz kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji. W efekcie wyłonieni zostaną również najlepsi zawodnicy w skokach wzwyż. Organizatorami wydarzenia będą: gmina Bielawa, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, Gimnazjum nr 1 w Bielawie, "ULKS Muflon" Bielawa i PZ LZS Dzierżoniów.


3. Termin i miejsce:

-07.04.2016 r. (czwartek) - godz.10.00 - dziewczęta - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
-08.04.2016 r. (piątek) - godz.10.00. chłopcy - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
-Gimnazjum nr 1 w Bielawie, ul. Brzeżna 48 

4. Uczestnictwo  

Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez szkoły lub kluby sportowe. Zawody rozegrane zostaną w kategorii dziewcząt i chłopców.

Kategorie wiekowe:

Szkoły Podstawowe  - rok ur. 2005, 2004, 2003
Gimnazja - rok ur. 2000, 2001, 2002
Szkoły Ponadgimnazjalne - rok ur. 1999 - 1997

5. Zgłoszenia

Obowiązują imienne listy zgłoszeń podpisane przez dyrektora i nauczyciela z adnotacją o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach na podstawie dokumentacji posiadanej przez szkołę/klub. Zgłoszenia z podaniem roku urodzenia i szkoły prosimy nadsyłać do dnia 06.04.2016 r. na e-mail: gim1bielawa@interia.pl , faxem na nr 74 645 22 02 lub zgłaszać w dniu startu do biura zawodów do godziny 9.00.

6. Sposób rozgrywania zawodów

Zawody rozgrywane będą wg przepisów PZLA. Pierwsze wysokości będą ustalone wg prób podczas rozgrzewki.

7. Nagrody

Zawodnicy którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.            
                                                                                                                            
8. Zasady finansowania

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają szkoły/kluby zgłaszające zawodników.

9. Uwagi końcowe:

-organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów, każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie
-uczestnicy będą mogli skorzystać z ogólnodostępnej, niezamykanej szatni
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
-wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizator zawodów
-w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów
-koordynatorem zawodów jest Jarosław Szeremeta - tel. 74 645 22 02

Informacje bieżące

Wiadomości aktualności

Kultura

Kultura

Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zapowiedzi

Zapowiedzi
21
Sty
„PIOTRUŚ I WILK” Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku "Piotrusia i wilka” -"bajkę symfoniczną dla dzieci na głos recytujący i

Kalendarz Wydarzeń

Polecamy

Slider

Filmy

Play
Play
Play
Play
Slider