•  
  •  

9 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które zostało zwołane przez burmistrza miasta. Skład Rady liczy 7 osób wybranych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz gminnych instytucji działających na rzecz seniorów.Rada ma za zadanie integrować środowiska osób starszych w mieście i wzmacniać ich znaczenie w życiu społecznym. Przede wszystkim jednak Rada Seniorów pełni rolę doradczą dla władz Bielawy, może więc być pomocna przy podejmowaniu decyzji lub innych istotnych działań. Spotkania członków Rady będą się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Każdy kto chciałby poddać pomysł pod obrady lub zgłosić swoje uwagi, może to zrobić za pośrednictwem Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bielawie.

Gminna Rada Seniorów
Plac Wolności 1
58 - 260 Bielawa
radaseniorow.bielawa@gmail.com
tel.74/8328703

  1. Zbiorcze wyniki wyborów do Gminnej Rady Seniorów
  2. Skład Gminnej Rady Seniorów
  3. Zarządzenie ws.uzupełnienia składu Rady Seniorów w Bielawie
  4. Zarządzenie ws.odwołania członków Gminnej Rady Seniorów


"Przysiadaki" na bielawskich przystankach miejskich


W ostatnich dniach, na kilku przystankach autobusowych w Bielawie, pojawiły się przysiadaki. Co to takiego? Najprościej rzecz biorąc, są to podpórki, zamontowane z przeznaczeniem przede wszystkim dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to pierwsze tego typu udogodnienie w regionie, podczas gdy u naszych zagranicznych sąsiadów, np. w Belgii czy Holandii, to rozwiązanie stosowane od dawna.

Przysiadaki pojawiły się w Bielawie wzdłuż ulicy Andersa, na wysokości bloków nr 1 i 9 na osiedlu XXV lecia, na ulicy Żeromskiego – naprzeciwko wieżowców, a także na ulicy Piastowskiej - naprzeciwko Poczty Polskiej.
Pomysłodawcą i projektodawcą była Rada Seniorów.