•  
  •  

Zwierzęta

Przypominamy, że nie pobiera się opłaty od posiadania psów za psy wzięte ze schroniska dla zwierząt funkcjonującego na terenie miasta Dzierżoniowa oraz od psów do 2 miesiąca życia.

Zamiast kupować, lepiej przygarnąć psa ze schroniska. Te zwierzęta czekają na dom. Mamy nadzieję, że zwolnienie z opłaty zwiększy szansę tych piesków. Zachęcamy do odwiedzania schroniska w Dzierżoniowie, do poznania jego podopiecznych i przygarnięcia któregoś z nich.

Informuję, że działania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017 Gmina Bielawa realizuje w zakresie:

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób. Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
  • wyprowadzaniu psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku wyłącznie na smyczy, zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie na terenach niezamieszkałych i pod warunkiem, że posiadacz psa ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem oraz że pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela,
  • niepozostawianiu zwierząt bez opieki na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności klatkach schodowych, windach, piwnicach, jezdniach, chodnikach, ścieżkach, parkach, zieleńcach, klombach, utwardzonych placach, itp.

Gmina Bielawa za pośrednictwem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęła akcję darmowej sterylizacji psów.

Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o pojawiających się w mieście lisach. Wszystko przez to, że wiele osób je dokarmia. Lis to takie zwierzę, które łatwo się dostosowuje do panujących warunków i jeśli ma łatwy dostęp do pożywienia to chętnie z niego korzysta np. żerując na śmietnikach.


W sytuacji potrącenia zwierzęcia na drodze podpowiadamy jak należy się zachować oraz jakie przysługują nam prawa i obowiązki. Kierowca powinien zachować więc standardowe procedury. Zgodnie z obowiązującym prawem, kierowca, który potrącił zwierzę, powinien mu zapewnić stosowną pomoc lub zgłosić zaistniałą sytuację odpowiednim służbom tj. : lekarzowi weterynarii, członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, inspektorowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariuszowi Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownikowi Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej, strażnikowi łowieckiemu lub strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej.