•  
  •  

Obiekty Sportowe

Gimnazjum nr 2 w Bielawie

ul. Parkowa 12
58-260 Bielawa
tel/fax (74) 645 22 10

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie

os. Włókniarzy 10
58-260 Bielawa
tel./fax (074)646 45 15

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

ul. Polna 2, 58-260 Bielawa
tel/fax 074/833-43-88

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

ul. Gen. Grota Roweckiego 6
58-260 Bielawa
tel./fax (74) 645 22 17

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie

ul. Waryńskiego 50
ul. Ludowa 11
58-260 Bielawa tel./fax (74) 645-22-08

Telefon kontaktowy: 74 833 15 27 oraz 519 331 161

Cennik: 150 zł - godzina bez oświetlenia
200 zł - godzina z oświetleniem
500 zł - mecz sparingowy bez oświetlenia (2 godziny zegarowe)
550 zł - mecz sparingowy z oświetleniem (2 godziny zegarowe)
Cena obejmuje korzystanie z szatni oraz natrysków.
Cena nie obejmuje usługi sędziowskiej.

Gimnazjum nr 1 w Bielawie

ul. Brzeżna 48
58-260 Bielawa
tel (74) 645 22 02
fax (74) 645 22 23

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Stefana Grota-Roweckiego 8
58-260 Bielawa
tel. 74 833 95 10
faks: 74 833 95 12
e-mail: osir@osir.bielawa.pl