•  
  •  
Urząd Miejski oraz bielawska Straż Miejska od wielu lat angażują się w społeczną akcję wśród pierwszoklasistów pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Do tej pory uczniów odwiedzali funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy opowiadali dzieciom w jaki sposób pokonywać drogę do szkoły.

Od czwartku 19 listopada zamknięta zostanie ulica 1 maja na odcinku od ulicy Gen. Sikorskiego do ulicy Szkolnej oraz ulica Chrobrego na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Grota Roweckiego. Ruch komunikacji miejskiej będzie odbywał się przez ulicę Szkolną i Westerplatte.

Urząd Miejski w Bielawie prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują rozpoczętą, a nieukończoną przez firmę P.U.H OLIMP, termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Mowa o realizacji inwestycji na terenie takich obiektów jak: Urząd Miejski (budynek przy ulicy Piastowskiej), Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Wolności, Pływalnia Miejska „Aquarius” oraz sala sportowa przy ulicy Bankowej. Należy wyraźnie podkreślić, że Urząd Miejski odstąpił od umów z firmą P.U.H OLIMP na realizację robót budowlanych tylko i wyłącznie z winy wykonawcy, ze względu na niedotrzymanie zawartych w umowach terminów i zapisów.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Do 8 grudnia zakończy się przebudowa dróg w centrum miasta, która prowadzona jest od lipca tego roku.