•  
  •  
25 listopada odbyła się Sesja Rady Miejskiej Bielawy, w trakcie której podsumowano wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych dla rozwoju miasta. Gośćmi  środowych obrad byli: radna powiatu dzierżoniowskiego Irena Skibniewska-Kozak, dyrektorzy jednostek gminy i prezesi spółek oraz przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej.

Mimo że już od 12 października kierowcy mogą korzystać z przebudowanego odcinka drogi Bielawa-Pieszyce, oficjalne otwarcie największej w tym roku powiatowej inwestycji drogowej, miało miejsce w czwartek 26 listopada.

Przypominamy, że dzisiaj (25 listopada) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Bielawy, której głównym tematem będzie wykorzystanie środków zewnętrznych dla rozwoju Bielawy. W części uchwałodawczej radni rozpatrzą uchwały między innymi w sprawach: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Radni przyjmą również harmonogram Sesji Rady Miejskiej na 2016 rok. Początek środowych obrad zaplanowano na godzinę 14.00.
Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy otrzymała kolejne nagrody, tym razem w Plebiscycie Gospodarczym na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku mi. Jacka Kuronia. Jest to szczególne wyróżnienie wręczane dla najlepszych instytucji społecznych w Polsce.

Urząd Miejski informuje, że w czwartek (26 listopada) I zastępca burmistrza - Witold Marek Runowicz nie będzie przyjmował mieszkańców.