•  
  •  
Burmistrz Miasta Bielawa zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na nazwę dla nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Berlinga i 1 Maja. Nazwa tego miejsca może nawiązywać do historii czy kultury lub kojarzyć się z zasłużonymi dla miasta postaciami.

Ruszyła IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”, skierowanego do osób, stowarzyszeń czy fundacji, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

W minionym 2015 roku spółka Wodociągi i Kanalizacje z Dzierżoniowa, której udziałowcem jest również Bielawa, zrealizowała na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego kilka ważnych inwestycji w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy bez wątpienia rozbudowę oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie. Oprócz tego WiK wykonał również przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz wybudował przepompownię wody przy ulicy Bielawskiej w Pieszycach. 

Badania laboratoryjne jakości wody w gminie Bielawa przeprowadzone z końcem 2015 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, potwierdziły, że parametry wody w mieście są dobre. Oznacza to, że zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, woda w naszych kranach nadaje się do spożycia przez ludzi.

Aktywność Bielawy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych znów zakończyła się sukcesem. Pod koniec stycznia Urząd Miejski zdobył 113.275 złotych, na przygotowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji. LPR jest dokumentem, bez którego miastu trudno byłoby starać się o uzyskanie funduszy unijnych, dlatego też tak istotne jest aby Lokalny Program Rewitalizacji był maksymalnie dostosowany do potrzeb Bielawy.