wesolych swiat
  •  
  •  
Od 8 lipca 2015 roku Bielawa jest właścicielem zbiornika wodnego „Sudety”. Od tego czasu miasto podejmuje działania, aby w niedalekiej przyszłości akwen pełnił rolę największej - obok Gór Sowich - atrakcji turystycznej regionu. Jednym z działań było powołanie przez burmistrza Zespołu ds Opracowania Koncepcji Zagospodarowania Zbiornika Sudety.

W październiku tego roku system monitoringu komunikacji miejskiej ZKM zarejestrował kolejne przypadki wandalizmu wiat przystankowych. Tym razem wandale zniszczyli szyby na przystanku przy Placu Kościelnym w Bielawie oraz próbowali zdewastować biletomat przy ulicy Kolejowej w Dzierżoniowie.

Druh Tomasz Tkacz został nowym Komendantem Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP. Obradujący w niedzielę 29 listopada 2015 r. zjazd Hufca udzielił absolutorium wszystkim członkom Komendy Hufca mijającej kadencji oraz wybrał nową Komendę w składzie zaproponowanym przez jedynego kandydata na funkcję Komendanta. Zjazd zdecydował o niepowoływaniu sądu harcerskiego oraz wybrał trzyosobową komisję rewizyjną akceptując wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Nadleśnictwo Świdnica informuje, że 2 i 19 grudnia na terenie obwodu łowieckiego 333 (OHZ Bielawa) odbędzie się polowanie zbiorowe. Szczegóły poniżej.

Na terenie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Społecznej Rady ds Rozwoju Turystycznego Bielawy. 26 listopada na zaproszenie burmistrza miasta Piotra Łyżwy, odpowiedziało kilkunastu przedstawicieli branży hotelowej, agroturystycznej i pensjonatowej.