•  
  •  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o działaniach, prowadzonych w ramach Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera w kraju blisko 100 osób. Bardzo często jest to wynik niewłaściwej eksploatacji budynku (mieszkania) i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Niebezpieczeństwo tzw. zaczadzenia wynika z tego, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, bezwonnym i niewidocznym dla ludzkiego oka. Blokując dostęp tlenu do organizmu, powoduje śmierć przez uduszenie. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również podstępnym, cichym zabójcą.

Znane są wyniki 6 Badania Satysfakcji Klienta Urzędu Miejskiego w Bielawie, które zostało przeprowadzone przez ankieterów jesienią 2015 roku. Podobnie jak w ubiegłych latach również i teraz, zapytano osoby odwiedzające bielawski urząd między innymi o: warunki obsługi, dostępność informacji, kompetencje pracowników, uzyskany wynik spraw i ogólne funkcjonowanie magistratu. Ocena, jaką Urząd Miejski otrzymał wśród ankietowanych, jest najlepsza ze wszystkich edycji Badania Satysfakcji Klienta.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie zakończyła 2015 rok remontem części pomieszczeń administracyjnych w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Dzierżoniowie. Remont, będący pierwszym etapem przebudowy budynku straży pożarnej, został zrealizowany dzięki pomocy finansowej bielawskiego samorządu w wysokości 30 tysięcy złotych.

W wielu domach czy mieszkaniach stoją jeszcze świąteczne drzewka, ale niedługo trzeba będzie się ich pozbyć. Aby nie zalegały pod śmietnikami, urząd miejski w porozumieniu z firmami odbierającymi odpady, ustalił terminy ich wywozu.