•  
  •  
W 2016 roku Bielawa przeznaczy dla lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych 1.080.000 złotych. Jest to o 46.000 złotych więcej niż przed rokiem. Pieniądze rozdysponowała w styczniu komisja konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele stowarzyszeń, Rady Miejskiej oraz miejskich instytucji. Trafią one do klubów i organizacji prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta. Komisja konkursowa przy rozdziale pieniędzy wzięła pod uwagę m.in: doświadczenie i zasoby kadrowe organizacji pozarządowych, posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje, liczbę osób, które będą mogły skorzystać z zajęć oraz  efekty działań na rzecz promocji miasta.

W piątek 22 stycznia bielawski magistrat odwiedziła młodzież z Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. Wizyta miała na celu zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy Urzędu Miejskiego. Gości oprowadziła zastępca burmistrza Małgorzata Greiner.

Wraz z nowym rokiem rozpoczynamy projekt pod hasłem „Innowacyjni w Bielawie”. Pokażemy w nim firmy, które prowadzą interesującą działalność, często z wykorzystaniem zaawansowanych technologii oraz autorskich pomysłów. Bielawa jest bowiem miastem, w którym z powodzeniem funkcjonują nie tylko średnie i duże przedsiębiorstwa, ale także mniejsze firmy, które dzięki pasji, uporowi oraz otwartości na nowe rozwiązania, rozwijają się dynamicznie.
Często, przynajmniej na lokalnym rynku, niewiele osób o nich słyszało, dlatego projekt „Innowacyjni w Bielawie” ma za zadanie to zmienić.

Wielkimi krokami zbliżają się 31. Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Krakowie. Całe wydarzenie podzielone jest na dwie części: "Dni w diecezjach" to pomysł na integrację wśród młodych ludzi, zapoznanie ich z odmienną kulturą i walorami turystycznymi regionu. W tym czasie dla uczestników wydarzenia zorganizowane zostaną wycieczki, zajęcia rekreacyjne i zabawy, dzięki czemu będą mieli możliwość bliższego poznania naszego terenu i jego mieszkańców. Oprócz tego, goście ŚDM będą mogli zaangażować się w społeczne w projekty edukacyjne.

Przypominamy, że od 1 stycznia bieżącego roku zmianie uległy stawki opłat dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców, którzy segregują odpady, opłata za wywóz śmieci wynosi aktualnie 13 zł, natomiast w przypadku braku segregacji, jest to kwota 19 zł/osobę/miesiąc. Zmieniły się także stawki opłat w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele deklarują niezbędną ilość pojemników o odpowiedniej pojemności.