•  
  •  
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, Zespół ds Asysty Rodzinnej zorganizował integracyjne warsztaty edukacyjne dla seniorek, dzieci oraz ich opiekunów.
Spotkanie poprowadziła Monika Kołataj, która z ogromnym zaangażowaniem opowiadała o swojej pasji.

28 października odbędzie się 15 sesja Rady Miejskiej Bielawy. Tematem przewodnim obrad, które rozpoczną się o godzinie 14.00, będzie funkcjonowanie bielawskiej oświaty.
Oprócz omówienia kwestii związanych z działalnością szkół i przedszkoli w mieście, radni rozpatrzą także kilka projektów uchwał między innymi w sprawie:

W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców Bielawy i lokalnych mediów sprawą złamania prawa wyborczego, publikujemy poniższe oświadczenie Urzędu Miejskiego:

"21 października doszło do złamania przepisów prawa, poprzez wywieszenie reklamy wyborczej na budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 1. Reklama o znacznych rozmiarach promująca kandydaturę w wyborach parlamentarnych byłego burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela, wywieszona została w środę w godzinach wieczornych.

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2015 roku Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, przyznała stypendia na rok szkolny 2015/2016 w ramach XV edycji konkursu Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z otwarcia Inkubatora Technologicznego w Bielawie.