•  
  •  
Przypominamy, że dzisiaj (25 listopada) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Bielawy, której głównym tematem będzie wykorzystanie środków zewnętrznych dla rozwoju Bielawy. W części uchwałodawczej radni rozpatrzą uchwały między innymi w sprawach: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Radni przyjmą również harmonogram Sesji Rady Miejskiej na 2016 rok. Początek środowych obrad zaplanowano na godzinę 14.00.
Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy otrzymała kolejne nagrody, tym razem w Plebiscycie Gospodarczym na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku mi. Jacka Kuronia. Jest to szczególne wyróżnienie wręczane dla najlepszych instytucji społecznych w Polsce.

Urząd Miejski informuje, że w czwartek (26 listopada) I zastępca burmistrza - Witold Marek Runowicz nie będzie przyjmował mieszkańców.

Urząd Miejski oraz bielawska Straż Miejska od wielu lat angażują się w społeczną akcję wśród pierwszoklasistów pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Do tej pory uczniów odwiedzali funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy opowiadali dzieciom w jaki sposób pokonywać drogę do szkoły.

Od czwartku 19 listopada zamknięta zostanie ulica 1 maja na odcinku od ulicy Gen. Sikorskiego do ulicy Szkolnej oraz ulica Chrobrego na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Grota Roweckiego. Ruch komunikacji miejskiej będzie odbywał się przez ulicę Szkolną i Westerplatte.