Informacje bieżące
  •  
  •  
W czwartek 14 czerwca odbyło się spotkanie inauguracyjne programu Ogólnopolska Karta Seniora Edycja Lokalna w Bielawie. W jego trakcie zaprezentowano szczegoły programu, wręczono certyfikaty dla przedsiębiorców, którzy do niego przystąpili, a także ponad stu Seniorom wręczono pierwsze egzemplarze Ogólnopolskiej Karty Seniora. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna. Istotny jest także fakt, że podczas spotkania, nastąpiło wręczenie certyfikatu dla Gminy Bielawa, który odebrał burmistrz Piotr Łyżwa.

13 czerwca odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji, a wśród mianowanych było trzech funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bielawie. Policja ma 318 nowych oficerów. Uroczystego mianowania na stopień podkomisarza dokonał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca KGP nadinsp. Jan Lach. Przemawiając do nowo mianowanych zgromadzonych na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant Główny Policji podkreślił, że to oni są przyszłością Policji.

9 czerwca w Kielcach odbyła się trzecia edycja CZERWONEJ NITKI w Kielcach, wydarzenia, które promuje Honorowe Krwiodawstwo w Polsce. Nie zabrakło krwiodawców z SHDK RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie reprezentowaliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

26 maja w Lądku Zdroju na ARENA JAMROZOWA POLANA odbyła się XV Ogólnopolska Spartakiada Krwiodawców w Sportach Obronnych. Na wydarzeniu nie zabrakło krwiodawców ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie. Klub reprezentowali: prezes Danuta Szostek, Sebastian Tomczak oraz Rafał Nalewski.

Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” zaprasza mieszkańców Gminy Bielawa do korzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.