•  
  •  
Na prośbę spółki TBS Bielawa Urząd Miejski w Bielawie publikuje treść artykułu, który znaleźć można na stronie internetowej www.tbsbielawa.pl.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi bielawskich placówek oświatowych wrażamy wielką wdzięczność za pracę dla edukacji i wychowania młodego pokolenia. Życzymy, aby szczególna misja, którą Państwo pełnią, przynosiła radość i satysfakcję, a twórcza i aktywna postawa spotykała się zawsze z szacunkiem i uznaniem.

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum wzięła udział w akcji Światowe Dni Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się rokrocznie w ostatni piątek września. Ma ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, zapomnianej w trakcie wakacji.

W niedzielę 7 października odbył się Jubileusz 70-lecia erygownia parafii pw. Ducha Świętego w Bielawie, połączony z otwarciem Sowiogórskiej Drogi św. Jakuba w naszym mieście. W Bielawie znajdują się dwa punkty na wspomnianym szlaku pielgrzymkowym – pierwszy na Placu Wolności i drugi przy parafii Ducha Świętego.

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji KURATORA dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz OPIEKUNA dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.