Informacje bieżące
  •  
  •  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że został uruchomiony Gminny Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Nr telefonu to: 535 - 472 - 733. Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu.

Z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, który przypada na 14 czerwca, dzień póżniej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu odbyło się Spotkanie z krwiodawcami. W UZNANIU ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  nadano prezesowi SHDK RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie Danucie Szostek ODZNAKĘ HONOROWĄ SREBRNA, ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Odznaczenie wręczał Pan Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

27 i 28 września odbędzie się w Bielawie Międzynarodowa Polsko - Węgierska Konferencja Współpracy Gospodarczej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Trwają prace związane z modernizacją targowiska miejskiego. Obecnie wykonawca inwestycji rozpoczyna montaż betonowych stóp pod zadaszenie. Następnie firma przystąpi do wykonywania chodników i ustawienia zadaszenia oraz oświetlenia na pierwszej części targu. Po zakończeniu prac, wykonawca odda pierwszą część do dyspozycji handlujących i rozpoczną się dalsze prace inwestycyjne na drugiej części targu. Zadanie powinno zostać ukończone do 30 września.

Rada Miejska, podczas czwartkowej sesji (21 czerwca), udzieliła burmistrzowi Piotrowi Łyżwie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Większość radnych uznała tym samym, że ubiegłoroczny budżet został zrealizowany przez burmistrza w sposób gospodarny i zgodnie z prawem. Podobne zdanie miała Regionalna Izba Obrachunkowa, która w swojej opinii nie miała najmniejszych zastrzeżeń do realizacji budżetu przez władze miasta.