•  
  •  
Miasto Bielawa pozyskało 400 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Fundusze zostały przyznane na przebudowę tak zwanego przedłużenia ulicy Sportowej w kierunku Pieszyc oraz przebudowę drogi od ostatnich zabudowań przy ulicy 22 Lipca aż do granicy Józefówka.

PZW koło Bielawa w dniu 16 sierpnia przeprowadziło akcję porządkowania terenu wokół stawu Cegielnia oraz terenu góry parkowej.

Po raz pierwszy odbył się koncert muzyki patriotycznej pod patronatem Przewodniczącej Rady Miejskiej Marty Masyk i Burmistrza Miasta Bielawa, którego reprezentowała zastępca burmistrza Jadwiga Horanin. Uczestnicy mieli okazję posłuchać wspaniałych utworów w wykonaniu bielawskiej Orkiestry Dętej Sart oraz dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Fart.

15 sierpnia w Bielawie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Cudu nad Wisłą. Z tej okazji miało miejsce uroczyste spotkanie pod Obeliskiem na Placu Kombatantów. Podczas wydarzenia zebrani wysłuchali przemówienia okolicznościowego wygłoszonego przez przewodniczącą Rady Miejskiej Martę Masyk.

Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” zaprasza mieszkańców Gminy Bielawa do korzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.