•  
  •  
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie przystąpiła do inicjatywy pod nazwą "Międzynarodowy Dzień Mediacji", organizowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Został on zaplanowany na 18 października.

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu” dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ( EFRR) oraz budżetu państwa w kwocie:  18 855,00 Euro powstaje dokumentacja projektowa związana z  przebudową i rozbudową istniejącego na terenie Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii (ICPE) budynku , na potrzeby stworzenia Muzeum Włókiennictwa w Bielawie , w tym  wiaty wystawienniczej przeznaczonej do ekspozycji zasobów muzealnych. Dodatkowo zaprojektowane zostaną oświetlone ciągi pieszo rowerowe ze ścieżką edukacyjną od Jeziora Bielawskiego do przyszłego muzeum Włókiennictwa. Zaprojektowane zostaną dwie platformy widokowe na koronie zbiornika oraz dominanty ( elementy architektoniczne) z kioskami multimedialnymi. Przewidziano również wypożyczalnię rowerów.

Zakończył się drugi etap prac budowlanych dotyczących odcinka drogi od ulicy Lipcowej do Józefówka. Oficjalnego odbioru inwestycji, wraz z wykonawcą, dokonał we wtorek 16 października burmistrz Piotr Łyżwa. Warto przypomnieć, że w pierwszym etapie inwestycji przedłużono i zmodernizowano ulicę Sportową w kierunku Pieszyc.

17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (środa) Urząd Miejski w Bielawie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.