•  
  •  
W piątek 11 stycznia burmistrz Andrzej Hordyj uczestniczył w Noworocznym Spotkaniu Biznesu w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Organizowane od kilku lat spotkania przedsiębiorców są okazją do dyskusji o rozwoju gospodarczym, nowych miejscach pracy i o przyszłości.

W każdy piątek, do 2 lutego, pracownicy ZGK Bielawa sp.z.o o. przy współpracy z Referatem Ochrony Środowiska odbierają spod pojemników na śmieci, poświąteczne, żywe choinki. Drzewko najlepiej wystawić w przeddzień odbioru (czwartek) i poinformować o tym ZGK Bielawa sp.z.o o. pod nr telefonu: 74 833 49 31 lub referat merytoryczny: 748328757.

W środę 9 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące możliwości i konieczności rozwoju potencjału turystycznego Bielawy, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Gór Sowich.

Już trzeci rok, bielawska Straż Miejska realizuje w okresie zimowym działania kontrolne w ramach akcji, mającej na celu edukację dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach. Takie zachowanie nie pozostaje bowiem bez znaczenia, przede wszystkim dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przypominają także konsekwencje prawne takiego zachowania.

Poniżej publikujemy życzenia noworoczne, które składają mieszkańcom Bielawy Burmistrz Miasta Andrzej Hordyj i Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel.