•  
  •  
Już od piątku dzieci i młodzież województwa dolnośląskiego rozpoczną ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych Policja podejmuje działania zmierzające do zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno – kontrolne. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Bielawy, został przyjęty budżet miasta na 2018 rok. Nowy plan finansowy miasta, zaproponowany przez burmistrza, radni zaakceptowali bez głosu sprzeciwu.

31 grudnia, w nocy z niedzieli na poniedziałek przywitamy Nowy 2018 Rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej tylko przez te dwa dni w roku dozwolone jest strzelanie z fajerwerków. Warto jednak pamiętać przy tym, aby naszym czworonożnym pupilom, oszczędzić bólu i strachu, którego doświadczają podczas hucznego biesiadowania.

Wojewoda dolnośląski wydał pierwsze zarządzenia zastępcze w sprawie zmiany nazw ulic w Bielawie. Zmiany, które obowiązują w Bielawie od 28 grudnia 2017 roku, zostały wprowadzone na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Na mocy zarządzenia wojewody dolnośląskiego, ulicy Jana Hempla została nadana nazwa ul. Władysława Grabskiego.

ZKM Bielawa informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2017 roku realizacji dotychczasowych umów przewozowych, zawartych z Gminą Bielawa przez Operatorów SKA Dzierżioniów i AUP Gajda Krzysztof, od 1 stycznia 2018 roku nastąpi wymiana Operatorów i taboru autobusowego na liniach 1,3,5,6,15,21,22,45,46 i 49.