•  
  •  
W związku z realizacją przedsięwzięcia „Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu” dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ( EFRR) oraz budżetu państwa w kwocie:  18 855,00 Euro powstaje dokumentacja projektowa związana z  przebudową i rozbudową istniejącego na terenie Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii (ICPE) budynku , na potrzeby stworzenia Muzeum Włókiennictwa w Bielawie , w tym  wiaty wystawienniczej przeznaczonej do ekspozycji zasobów muzealnych. Dodatkowo zaprojektowane zostaną oświetlone ciągi pieszo rowerowe ze ścieżką edukacyjną od Jeziora Bielawskiego do przyszłego muzeum Włókiennictwa. Zaprojektowane zostaną dwie platformy widokowe na koronie zbiornika oraz dominanty ( elementy architektoniczne) z kioskami multimedialnymi. Przewidziano również wypożyczalnię rowerów.

Zakończył się drugi etap prac budowlanych dotyczących odcinka drogi od ulicy Lipcowej do Józefówka. Oficjalnego odbioru inwestycji, wraz z wykonawcą, dokonał we wtorek 16 października burmistrz Piotr Łyżwa. Warto przypomnieć, że w pierwszym etapie inwestycji przedłużono i zmodernizowano ulicę Sportową w kierunku Pieszyc.

17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (środa) Urząd Miejski w Bielawie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poniżej przypominamy godziny otwarcia i odpady, które można zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przyul. Ceglanej 2 w Bielawie.

W czwartek 12 października z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie. Podziękowania za codzienny trud edukacji wyrecytowały i wyśpiewały tego dnia paniom nauczycielkom najmłodsi mieszkańcy Bielawy.