•  
  •  
Mimo że za nami dopiero 2,5 miesiąca nowego roku, to Urząd Miejski w Bielawie pozyskał w tym czasie z funduszy zewnętrznych bardzo duże środki na realizację 9 projektów.

Od środy 14 marca do końca kwietnia zamknięta dla ruchu będzie ulica Chrobrego. Mowa o odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ul. Pileckiego (dawniej Marksa) od strony obwodnicy.

Ponad 1 mln złotych wyda w tym roku Bielawa z budżetu gminy na dofinansowanie lokalnych stowarzyszeń. Pieniądze będą przeznaczone między innymi na sport, kulturę, naukę i edukację w 2018 roku. Fundusze zostały rozdysponowane w wyniku konkursu ofert, w którym brano pod uwagę m.in: doświadczenie i zasoby kadrowe organizacji, posiadane uprawnienia, liczbę uczestników zajęć oraz efekty promocyjne miasta. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele stowarzyszeń, Rady Miejskiej oraz miejskich instytucji.

14 marca o godzinie 15.00 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Bielawy. Podczas obrad radni zdecydują w głosowaniu czy miasto będzie mogło wykonać w najbliższych miesiącach kilka ważnych inwestycji i modernizacji. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na ten rok, którą Rada Miejska będzie rozpatrywać, zakłada bowiem wprowadzenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań, na jakie miasto pozyskało fundusze zewnętrzne. Mowa o inwestycjach na terenie Jeziora Bielawskiego oraz rewitalizacji 6 budynków mieszkalnych położonych przy ulicach Brzeżnej i Wolności.

8 marca, bielawscy funkcjonariusze straży miejskiej, podczas rutonowej kontroli terenu Jeziora Bielawskiego, zapobiegli niecodziennemu zdarzeniu, które mogło okazać się tragiczne w skutkach. Mowa o czterech mężczyznach, którzy tego dnia, na samym środku tafli jeziora, łowili ryby.