•  
  •  
W środę 28 marca odbędzie sesja Rady Miejskiej Bielawy, podczas której tematem przewodnim będzie m.in infrastruktura drogowa po sezonie zimowym oraz plany remontów dróg i chodników w mieście.

Od stycznia trwa budowa zaplecza sanitarnego z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Jeziora Bielawskiego. Budynek, który powstaje w pobliżu Wakeparku Bielawa, będzie służył mieszkańcom i turystom odwiedzającym Jezioro Bielawskie oraz osobom korzystającym z toru do wakeboardu. Przede wszystkim jednak będzie on obsługiwał teren przeznaczony pod pole namiotowe i kampery.

Od 21 do 23 marca w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie ( k.Warszawy) odbyły się Targi INVESTATE POLAND. W wydarzeniu udział wzięła także Bielawa, która wspólnie z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego prezentowała ofertę inwestycyjną miasta w ramach: Podstrefy Bielawa WSSE "Invest Park", "Bielawskiego Parku Przemysłowego" oraz terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Jeziora Bielawskiego.

W związku z zaistniałymi naruszeniami prawa przez dzieci i młodzież w 2017r. przy szkołach i w ich okolicach w postaci zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, a także spożywania alkoholu i palenia papierosów Straż Miejska Bielawy przygotowała program profilaktyczno-edukacyjny. Aby zwiększyć świadomość rodziców szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Liceum Bielawy, a przez to ochronić dzieci przed ewentualnymi konsekwencjami przestępstępstw  i wykroczeń prowadzone będą spotkania przed wywiadówkami z rodzicami, a także z dziećmi. Celem programu jest uświadomienie rodziców o odpowiedzialności karnej i materialnej za czyny nieletnich i dorosłych dzieci – uczniów.

10 kwietnia (wtorek) Urząd Miejski w Bielawie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.