•  
  •  
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj.05.02.2019r. wystąpiła awaria wodociągowa przy ul. M.Kopernika w Bielawie.

W związku z trwającymi feriami zimowymi, Straż Miejska Bielawy przeprowadza spotkania z dziećmi w ramach programu „Bezpieczne ferie 2019” w szkołach podstawowych na terenie miasta. W prelekcjach uczestniczą dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo - rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” – konkurs horyzontalny i ZIT WrOF.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska przy współpracy z gminami powiatu dzierżoniowskiego, w tym również z Bielawą, realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych, pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. W jego zakresie, na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu reklamowane są obecnie najcenniejsze, zagrożone okazy flory i fauny Gór Sowich.

W środę 23 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, której tematem przewodnim było wyrażenie woli i aktualnych możliwości przystąpienia Gminy Bielawa do związku Gmin Powiatu Dzierzoniowskiego "ZGPD-7", a także dyskusja i prezentacja na temat szeroko pojętej jakości powietrza w Bielawie.