•  
  •  
Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęło realizację projektu „Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Kilka dni temu, informowaliśmy o zmianie logotypu Bielawy oraz powrocie do idei modelowego miasta ekologicznego. Nie była to tylko zmiana wizerunkowa – w ślad za nią bowiem, Bielawa chce realizować i kontynuować podjęte już w grudniu ubiegłego roku działania na rzecz poprawy i ochrony środowiska.

W piątek 8 lutego na fotelu Burmistrza Bielawy Andrzeja Hordyja, zasiadła pierwsza w historii kobieta! Była nią 9-letnia Nadia, która ten przywilej wylicytowała podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Od stycznia 2019 roku, oficjalnym logotypem Bielawy, obok tradycyjnego herbu, jest znak przedstawiający słońce i wiatrak – symbole odnawialnych źródeł energii. Hasło promocyjne miasta brzmi natomiast: “Bielawa-modelowe miasto ekologiczne”.

Nawet 85% dotacji do projektu dla przedsiębiorcy, czyli do 23 tys. zł, przy 15% wkładzie własnym, można otrzymać na rozwój firmy. Wnioski o te pieniądze przyjmuje inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu. I mogą o nie starać się przedsiębiorcy z okolic Kłodzka, Ząbkowic i Dzierżoniowa.