•  
  •  
W sobotę 13 października odbyła się uroczystość związana z obchodami Złotych Godów, a wzięło w niej udział 29 par małżeńskich. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Druga część obchodów miała miejsce w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości.

Jak oficjalnie podaje Państwowa Komisja Wyborcza, zwycięzcą drugiej tury wyborów na Burmistrza Miasta Bielawa został Andrzej Hordyj. Uzyskał on 5600 głosów, co stanowi 55,45% wszystkich poprawnie oddanych głosów.

Gmina Bielawa tworzy specjalne mieszkanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi lub przewlekle chorych. Mieszkanie przeznaczone dla maksymalnie 7 osób, będzie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie. W mieszkaniu chronionym wspieranym świadczone będą usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacja kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie psychofizycznych możliwości. Środki na ten cel w wys. 62.000 zł pochodzą z budżetu gminy. Mieszkanie gotowe będzie na koniec grudnia.

Gmina Bielawa przy współpracy z Caritasem Diecezji Świdnickiej, prowadzi działania mające na celu uruchomienie łaźni dla najuboższych mieszkańców w obiekcie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5. Znajdować się ona będzie przy jadłodajni, która wkrótce zostanie udostępniona potrzebującym. Gmina udostępniła pomieszczenia, a Caritas wykonuje prace budowlane oraz będzie prowadzić łaźnię. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w tym roku. Będzie to pierwsze tego typu miejsce Bielawie.

Wkrótce zmieni się lokalizacja jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta. Prowadzona przez Caritas Diecezji Świdnickiej stołówka, przy w wydatnym wsparciu finansowym gminy, z ulicy Małej zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5.