•  
  •  
Miasto Bielawa rozpoczęło budowę zaplecza sanitarnego pod planowane uruchomienie pola namiotowego oraz dla kamperów. Obiekt budowany jest tuż przy wejściu na pole kempingowe od strony Wakeparku Bielawa.

W ostatnich tygodniach zmodernizowany został około 200-metrowy odcinek nawierzchni ulicy Sportowej w Bielawie. Jednocześnie miasto wykonało budowę kolejnego odcinka chodnika i wymianę krawężników. Był to pierwszy etap modernizacji ulicy, na który jej mieszkańcy czekali wiele lat. Warto dodać, że w 2018 roku planowane jest wykonanie nowej nawierzchni na ostatnim fragmencie ulicy Sportowej.

Już dzisiaj odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Bielawy. Tematem przewodnim obrad będzie funkcjonowanie transportu zbiorowego w Bielawie. Rada Miejska rozpatrzy również kilka projektów uchwał oraz przyjmie sprawozdania z pracy komisji Rady za 2017 rok. Początek obrad tradycyjnie o godzinie 14.00.

W połowie roku rozpocznie się budowa kolejnych mieszkań komunalnych w Bielawie. Tym razem nowy budynek mieszkalny zostanie wybudowany w rejonie ulic Żeromskiego i Przemysłowej. Jest to kontynuacja strategii rozwoju budownictwa komunalnego, którą Bielawa realizuje po dwudziestoletniej przerwie.

Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia modernizacji budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie. Mowa o obiektach przy ulicy Brzeżnej 46 oraz ulicy Wolności 36, 38, 38a, 40 i 46. Wstępna kwota inwestycji opiewa na sumę około 3,7 mln złotych, w tym planowana wysokość dofinansowana w ramach RPO WD 2014/2020 to około 3,1 mln zł.