•  
  •  
domki jednorodzinne bielawa nowe mieszkania
W środę 27 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, podczas której podjęto m.in uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Adama Asnyka w Bielawie. Powodem tego jest zainteresowanie właściciela nieruchomości wybudowaniem osiedla domków jednorodzinnych w tym rejonie.

W imieniu Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, 6 marca serdecznie zapraszamy osoby mogące pomóc w zbiórce krwi do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Bielawie.

27 lutego w auli bielawskiej szkoły podstawowej nr 10 odbyły się warsztaty pod hasłem "Bezpieczne dzieci w sieci". Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum włączyła się w akcję o nazwie Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzonej w Polsce po raz 15. Tegoroczne hasło DBI to „Działajmy razem!”.

Burmistrz Miasta Bielawa na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 21.03.2019r. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 22.03.2019r. Oferty należy składać na aktualnym formularzu obowiązującym w dniu składania oferty.

W poniedziałek 4 marca, w życie wchodzi ustawa o dowodach osobistych z warstwą elektroniczną, tzn. e-dowód. W związku z tym faktem, z powodów technicznych, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy e-puap zostanie tymczasowo zawieszona. Przerwa nastąpi z dnia 26 lutego (12.00 w nocy) na 27 lutego. Ponowne jej uruchomienie nastąpi 4 marca.