•  
  •  
Więcej dzieci pojedzie na kolonie
Trwa nabór na realizowane rokrocznie kolonie socjoterapeutyczne organizowane przez gminę Bielawa. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 7 do 16 lat, objęci programem socjoterapeutycznym w klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych w Bielawie, spędzą kilkanaście dni w nadmorskiej miejscowości Rewal.

Zaproszenie na sesję absolutoryjną
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy zaprasza na czerwcową Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 24 czerwca o godzinie 14.00. Najważniejszym punktem obrad będzie ocena realizacji budżetu gminy za rok 2014 i rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa.

Zmiany w lokalizacji przystanków
Od 16 czerwca, w związku z remontem ulicy Piłsudskiego w Dzierżonowie, zostanie wyłączony z ruchu przystanek komunikacji miejskiej znajdujący się na tej ulicy. Przystankiem zastępczym dla autobusów linii nr: B, 1, 2, 3, 5, 6, 30, 31 ,35, 36, 45, 46, 49 przyjeżdżających do Dzierżoniowa, będzie przystanek tymczasowy na ulicy Piastowskiej, a dla autobusów linii A i nr 2, przystanek na ul. Wrocławskiej.

Lingen
Od 6 czerwca w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Praktycznego w Bielawie przebywa delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Lingen. Pobyt odbywa się w ramach wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie a Berufsbildenden Schulen Lingen.

Pomoc dla osób doświadczających przemocy
Od czerwca do grudnia 2015 roku w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 (II piętro – świetlica), miasto Bielawa zorganizowało bezpłatne dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.