•  
  •  
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej w sprawach konsumenckich zapraszamy do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Rzecznik Konsumentów przyjmuje zawiadomienia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w sprawach dotyczących naruszenia praw konsumentów – zgłaszane osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zagłosuj na Jezioro Bielawskie. Wejdź na http://euroregion-glacensis.ng.pl/votes Odszukaj  JEZIORO BIELAWSKIE. Kliknij ZAGŁOSUJ. Czynność powtórz na swojej komórce.

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku zakończy działalność Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” przy ulicy 3 Maja 22 w Bielawie. W tym obiekcie od 1 września funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Rekrutację i nabór do wspomnianego przedszkola prowadzi od 1 do 16 marca Przedszkole Publiczne nr 4.

W czwartek 1 marca pod pomnikiem na Placu Kombatantów oddano hołd Żołnierzom Wyklętym, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza. Za swoje przekonania zapłacili cenę najwyższą.

Rada Miejska podczas sesji, która odbyła się 28 lutego, przyjęła projekt uchwały burmistrza miasta zmieniającej budżet gminy na 2018 rok. Dzięki temu miasto będzie mogło realizować dwie duże inwestycje, na które gmina pozyskała fundusze zewnętrzne.