•  
  •  
Urząd Miejski w Bielawie informuje, że ze względu na wdrażanie nowego systemu kasa urzędu przy pl. Wolności 1 będzie czynna od poniedziałku (25 lutego) od godz. 13.00.

27 lutego w auli bielawskiej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum odbędzie się wykład pod hasłem "Bezpieczne dzieci w sieci". Rada Rodziców przy SP 10 włączyła się w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzonej w Polsce po raz 15. Tegoroczne hasło DBI to „Działajmy razem!”.

W środę 13 lutego w bielawskim Art. - Inkubatorze odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego oraz gminą Bielawa. 

W celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, w Bielawie utworzony zostanie Dzienny Dom "Senior+”, a także Klub ”Senior +”. Takie działanie to efekt pozyskanych przez gminę pieniędzy na realizację polityki senioralnej w mieście. Gmina otrzyma odpowiednio 292.900 zł oraz 125.000 zł, co stanowić będzie niemal 80,0 % wartości inwestycji. Oba zadania zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

Gmina Bielawa pozyskała fundusze zewnętrzne (100 % dofinansowania) na naukę pływania dla uczniów bielawskich szkół podstawowych. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Umiem Pływać 2019”.