•  
  •  
Efektywne wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej
We wtorek 2 lipca w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się szkolenie dla podmiotów zarządzających gminnymi budynkami użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele referatów Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz specjaliści ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Spotkanie otworzył zastępca burmistrza miasta - Aleksander Siódmak, który wprowadził gości w tematykę szkolenia, czyli przede wszystkim przedstawił możliwości dotyczące efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej.

Wspomniane szkolenie to efekt przynależności Bielawy do europejskiego projektu pn. „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” (“Bridging European and Local Climate Action” - BEACON). Dzięki uczestnictwie w projekcie, Bielawa ma dostęp do usług doradczych, warsztatów i konferencji w celu przyspieszenia lokalnych działań klimatycznych z korzyścią dla mieszańców.

Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Miasta w Bielawie jest pani Ewa Wnuk – pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach projektu jest w Polsce koordynowana przez: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"; tel. 12 429 17 95 ;  biuro@pnec.org.pl; www.pnec.org.pl