•  
  •  
Informujemy, że w bieżącym roku, na terenie Gminy Bielawa, wprowadzona została bezpłatna pomoc dla osób doświadczających przemocy, uzależnionych i współuzależnionych. Informacje na temat lipcowych dyżurów zamieszczamy poniżej.