•  
  •  
nowyprezestbs

Od 7 czerwca br. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. ma nowego prezesa zarządu. Ustępującego Daniela Dubasa zastąpił na tym stanowisku Rafał Kwaśny.

Nowy prezes to 35-letni mieszkaniec Bielawy. Posiada wyższe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Zdobył też umiejętności w zakresie: zarządzania klientami, zarządzania zespołem, zarządzania projektami budowlanymi, obsługi klienta oraz wdrażania strategii komunikacji.

Potencjał ten będzie bardzo przydatny do kontynuowania rozpoczętych w grudniu 2018 r. zmian w spółce, które mają doprowadzić do znacznej poprawy satysfakcji klientów TBS. Dużym wyzwaniem będzie również budowa nowego 24-lokalowego budynku wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego.