•  
  •  
burmistrzbielawyodebraldotacjenadrogi
W piątek 17 maja w Ośrodku Kultury w Niemczy odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumenty wręczał przedstawicielom dolnośląskich samorządów, w tym burmistrzowi Bielawy Andrzejowi Hordyjowi -  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak


Gmina Bielawa uzyskała dofinansowanie do realizowanej obecnie inwestycji, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Gen. Wł. Andersa oraz Gen. Grota Roweckiego na rondo. Kwota wsparcia wynosi 842.519 zł i stanowi niemal 50% wartości inwestycji. W uroczystości wzięli udział m.in. Minister - Michał Dworczyk, Senator RP - Aleksander Szwed oraz poseł na Sejm RP - Ireneusz Zyska.

Warto dodać, że 14 kwietnia br. Bielawa złożyła cztery kolejne wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, w tym: 

1. Skrzyżowania ulic Stefana Żeromskiego i Bohaterów Getta na rondo,
2. ul. Generała Grota Roweckiego (od ul. Gen. W. Andersa do ul. Parkowej) oraz ul. 11-go Listopada,
3. ul. Wysokiej (odcinek drogi gruntowej),
4. "sięgacza" na obszarze Bielawskiego Parku Przemysłowego.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na przełom czerwca i lipca br. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowania, to ww. zadania będą zrealizowane jeszcze w tym roku.