•  
  •  
Od kwietnia do grudnia b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie przy ul. 3 Maja 20 (II piętro pok. nr 22) Gmina Bielawa zorganizowała bezpłatne dyżury radcy prawnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

TERMINY DYŻURÓW W MAJU :

10.05.2019 r. od godz. 14:30 – 17:00
17.05.2019 r. od godz. 14:00 – 17:00
24.05.2019 r. od godz. 14:30 – 17:00

W tym czasie można również skorzystać z porad psychologa, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (dzwoniąc, lub wysyłając SMS na nr tel. 575 947 970).
Informację na temat dyżurów wyżej wymienionych specjalistów można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1, pok. 8 (parter), tel. (74) 832 87 55.