•  
  •  
W ostatnich dniach, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Bielawa otrzymała dotację w wysokości 245.448 zł na realizację zadania pod nazwą "NOWA Bielawa - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Pieniądze przeznaczone zostaną na kompleksowy remont dróg gruntowych w obrębie ulicy Szewskiej, których łączna długość wynosi 0,97 km (okolice nieruchomości o nr 9-10 i 12, 18a).

Całkowitą wartość inwestycji to kwota 642.840 zł, z czego aż 245.448 zł pochodzić będzie z pozyskanej dotacji. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.