•  
  •  
klasa szkolna
W ogólnopolskim proteście biorą udział wszystkie placówki publiczne prowadzone przez miasto, a uczniom którzy przyszli dziś do szkoły została zapewniona opieka. W placówkach opiekę pełnią dyrektorzy i wicedyrektorzy.

Frekwencja w szkołach i przedszkolach w dniu 9 kwietnia 2019 r.


Przedszkole Publiczne nr 3 – 2 dzieci
W w/w placówce do strajku przystąpiło 7 nauczycieli.
Do pracy gotowy jest tylko dyrektor placówki.

Przedszkole Publiczne nr 4 – 1 dziecko
W w/w placówce do strajku przystąpiło 8 nauczycieli.
Do pracy gotowy jest tylko dyrektor placówki.

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum –nie ma uczniów
W w/w placówce do strajku przystąpiło 54 nauczycieli.
Do pracy gotowych jest 5 nauczycieli.

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum – 11 uczniów
W w/w placówce do strajku przystąpiło 47 nauczycieli.
Do pracy gotowych jest 7 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 10 Z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum – 17 uczniów
W w/w placówce do strajku przystąpiło 53 nauczycieli.
Do pracy gotowych jest 7 nauczycieli.

Dyrektorzy szkół zadeklarowali udział w egzaminie gimnazjalnym. Szczegółowe informacje zamieszczane są w dziennikach elektronicznych.

Opr.: dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
Ewa Kowalik