•  
  •  
W celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, w Bielawie utworzony zostanie Dzienny Dom "Senior+”, a także Klub ”Senior +”. Takie działanie to efekt pozyskanych przez gminę pieniędzy na realizację polityki senioralnej w mieście. Gmina otrzyma odpowiednio 292.900 zł oraz 125.000 zł, co stanowić będzie niemal 80,0 % wartości inwestycji. Oba zadania zostaną zrealizowane do końca 2019 r.


Dzienny Dom oraz Klub Seniora powstaną w wyniku remontu pomieszczeń na parterze budynku po byłym Ekologicznym Gimnazjum nr 3 (zlokalizowanym przy ul. Lotniczej 5). Obiekt wyposażony jest w windę, a także dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje usługi dla seniorów, aczkolwiek zajmują oni tylko część parteru. W wyniku otrzymanej dotacji, seniorzy będą mogli korzystać z pomieszczenia ogólnodostępnego, pomieszczenia do aktywności ruchowej wraz z wyposażeniem, pokoju zabiegowo – pielęgniarskiego oraz pomieszczenia klubowego. Wszystkie sale będą dostosowane do osób niepełnosprawnych, wyposażone w ponadstandardowy sprzęt i meble. Z pewnością, będzie to miejsce przyjazne bielawskim seniorom!

fot.pixabay.pl