•  
  •  
Gmina Bielawa pozyskała fundusze zewnętrzne (100 % dofinansowania i 15.000 złotych) na naukę pływania dla uczniów bielawskich szkół podstawowych. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Umiem Pływać 2019”.

Realizatorem projektu o regionalnej nazwie „Dolnoślązak umie pływać 2019” jest Dolnośląska Federacja Sportu. Z zajęć dodatkowych, które odbędą się na pływalni „Aquarius”, skorzystają uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. W pierwszej edycji programu, trwającego od lutego do czerwca 2019 r. weźmie udział 75 bielawskich dzieci. Będą to uczniowie z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. J. Tuwima z Oddziałami Gimnazjum, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji. Drugi etap opisanego programu rozpocznie się natomiast od września i potrwa do końca grudnia 2019r.