•  
  •  
Od stycznia 2019 roku, oficjalnym logotypem Bielawy, obok tradycyjnego herbu, jest znak przedstawiający słońce i wiatrak – symbole odnawialnych źródeł energii. Hasło promocyjne miasta brzmi natomiast: “Bielawa-modelowe miasto ekologiczne”.


Od wielu lat nasze miasto stawia na poszanowanie środowiska naturalnego oraz edukację ekologiczną w szerokim rozumieniu tego słowa. To właśnie w Bielawie zlokalizowane są przecież takie obiekty edukacji ekologicznej jak: Szkoła Leśna, Interaktywne Centrum Poszanowania Energii, Centrum Edukacji Ekologicznej, czy Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne dla Natury 2000 w Parku Miejskim.

Instytucje oświaty w mieście, również od lat, świadomie realizują kształcenie ekologiczne. W Bielawie funkcjonuje bowiem praktycznie cały cykl takiej edukacji: od przedszkola poczynając - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne "Parkowe Skrzaty", poprzez szkołę podstawową - Szkoła Podstawowa nr 7, na Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie kończąc.

Miasto, chcąc kształcić wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za przyrodę będzie także w bliskiej przyszłości realizować i rozwijać w dużej mierze właśnie inicjatywy dedykowane ekologii. Istotnym jest także fakt, iż wykorzystanie m.in energii odnawialnej cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem.

Jak na kreację wizerunku w każdej firmie czy instytucji przystało – kluczowym zagadnieniem jest spójność komunikacji, dlatego, aby przekaz wizualny i promocyjny Bielawy był dostosowany do nowych realiów i nowej strategii promocyjnej, Bielawa zdecydowała się na opisaną wyżej zmianę. Logotyp "Bielawa-modelowe miasto ekologiczne" pobrać można, m.in ze strony www.bielawa.pl. w zakładce Urząd Miejski - materiały do pobrania.LOGO JPG >>
LOGO CDR >>