•  
  •  
Już trzeci rok, bielawska Straż Miejska realizuje w okresie zimowym działania kontrolne w ramach akcji, mającej na celu edukację dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach. Takie zachowanie nie pozostaje bowiem bez znaczenia, przede wszystkim dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przypominają także konsekwencje prawne takiego zachowania.

Od trzech lat, w akcję włączone są także dzieci z bielawskich przedszkoli i szkół podstawowych, które biorą udział w konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Miasta pt.” Tak dla czystego powietrza w Bielawie”. W związku z działaniami antysmogowymi, strażnicy uczestniczyli w szkoleniach mających podnieść ich kwalifikacje w tym zakresie. Jeszcze w tym sezonie planowane są szkolenia z zakresu poboru próbek odpadów paleniskowych - popiołu, celem zabezpieczenia dowodów na rzecz postępowania sądowego. 

W konsekwencji tego, strażnicy staną się jeszcze bardziej skuteczni w swojej pracy. W tym sezonie, strażnicy zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla Dolnego Śląska, która zabrania palenia węgla brunatnego i innych materiałów zostali wyposażeni w urządzenie do badania wilgotności biomasy stałej (drewna). Spalanie wilgotnego drewna powyżej 20% prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-a-pirenu i bardzo szkodliwych pyłów. Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5.000 zł. 

opr.SM Bielawa