•  
  •  
Gmina Bielawa przy współpracy z Caritasem Diecezji Świdnickiej, prowadzi działania mające na celu uruchomienie łaźni dla najuboższych mieszkańców w obiekcie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5. Znajdować się ona będzie przy jadłodajni, która wkrótce zostanie udostępniona potrzebującym. Gmina udostępniła pomieszczenia, a Caritas wykonuje prace budowlane oraz będzie prowadzić łaźnię. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w tym roku. Będzie to pierwsze tego typu miejsce Bielawie.