•  
  •  
Poniżej przypominamy godziny otwarcia i odpady, które można zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przyul. Ceglanej 2 w Bielawie.

PSZOK jest czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
w środy od godziny 12:00 do godziny 20:00
oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
w okresie od 1listopada do 31 marca,
w środy od godziny 12:00 do godziny 18:00
oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 
Odpady przyjmowane w PSZOK:

1. papier i tektura tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, metale i opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – w każdej ilości;  
2. zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;  
3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;  
4. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 50 kg/ miesiąc/ lokal;  
5. zużyte opony – w każdej ilości;  
6. chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości;  
7. odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne, papier i tektura); z wyłączeniem odpadów zielonych – w każdej ilości;  
8. odpady zielone – w ilości do 60 kg/ tydzień/ nieruchomość;  
9. inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki; zużyte baterie i akumulatory; zużyte kartridże i tonery  – w każdej ilości.