•  
  •  
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi bielawskich placówek oświatowych wrażamy wielką wdzięczność za pracę dla edukacji i wychowania młodego pokolenia. Życzymy, aby szczególna misja, którą Państwo pełnią, przynosiła radość i satysfakcję, a twórcza i aktywna postawa spotykała się zawsze z szacunkiem i uznaniem.

Z wyrazami szacunku,        Przewodnicząca                                    Burmistrz Miasta Bielawa
      Rady Miejskiej Bielawy                                       Piotr Łyżwa
            Marta Masyk