•  
  •  
Dialog radnych z mieszkańcami i burmistrzem jest podstawą skutecznego działania. Dlatego też zapraszamy wszystkich mieszkańców do współdecydowania o Bielawie. Wszelkie uwagi i sugestie w kwestii funkcjonowania i rozwoju naszego miasta, możecie Państwo przekazywać radnym spotykając się z nami podczas dyżurów w biurze rady, drogą mailową lub telefonicznie. Wszelkie sugestie i uwagi zgłaszone przez mieszkańców zostaną przekazane w formie propozycji do ewentualnej realizacji burmistrzowi. Mając to na uwadze zachęcamy mieszkańców do stałego kontaktu z bielawskimi radnymi.

MARTA MASYK Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków mieszkańców w środy (za wyjątkiem ostatniej środy miesiąca) w godz.16:00 - 17:00 ul.Piastowska 1, pok.nr 10.

Kontakt do wiceprzewodniczących rady:

-Leszek Stróżyk w poniedziałki w godz.08:00-09:00 ul.Piastowska 1, w Biurze Rady Miejskiej - pok.nr 11

-Józef Gajda Kontakt mailowy i telefoniczny Włodzimierz Paluch Kontakt mailowy i telefoniczny DYŻURY RADNYCH

Możliwy kontakt poza Biurem Rady na obszarze danego okręgu wyborczego Radnego, ewentualnie na Komisjach Rady (wg planu posiedzeń Komisji) lub możliwość umówienia na spotkanie z Radnym za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.