•  
  •  
W czwartek 12 lipca przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie odbyła się prezentacja nowo zakupionego sprzętu ratownictwa medycznego dla tej jednostki. Zakup możliwy był dzięki praktycznie stuprocentowej dotacji pozyskanej przez Gminę Bielawa z Funduszu Sprawiedliwości. Oficjalnego przekazania sprzętu dokonał tego dnia na ręce prezesa OSP Dariusza Gortycha, burmistrz Piotr Łyżwa.

Strażacy mają teraz do dyspozycji: defibrylator, torbę ratowniczą, deski ortopedyczne – pediatryczną i dla dorosłych, zestaw TRIAGE (zestaw do segregacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych) oraz kamizelki KED do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z pojazdów. Nowe wyposażenie z pewnością usprawni pracę funkcjonariuszy podczas wszelkich akcji ratunkowo-gaśniczych. Obecnie strażacy posiadają bowiem tylko dwa podstawowe zestawy medyczne, które są już mocno wyeksploatowane.


Pieniądze, dzięki którym udało się zakupić sprzęt medyczny, pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Całkowita wartość projektu to blisko 16 000 zł, z czego wysokość dofinansowania wyniosła 99 % tej kwoty.