•  
  •  
29 czerwca 2018 roku na stronie internetowej www.tvsudecka.pl redaktor naczelny Adam Pachura zrealizował i opublikował materiał prasowy pt. „Termomodernizacja z dziurawym dachem”. Zdaniem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych materiał prasowy, ukazujący termomodernizację budynku przy ulicy Strażackiej 5 w Bielawie, został wykonany przez redaktora Pachurę w sposób nierzetelny, jednostronny i z naruszeniem ustawy Prawo Prasowe.

Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie cyt.: „Problem w tym, że w projekcie zapewniono środki na docieplenie budynku i wymianę okien. Zapomniano natomiast o dziurawym dachu, z którego podczas deszczu leje się woda przez wszystkie piętra”. Gdyby redaktor Pachura zwrócił się o udzielenie informacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych lub w Urzędzie Miejskim, dowiedziałby się, że gmina absolutnie nie pominęła przy realizacji inwestycji, tak ważnej kwestii, jak wymiana dachu.

Po stwierdzeniu w dniu 17.05.2018 roku złego stanu pokrycia dachowego budynku przy ulicy Strażackiej 5, MZBM podjął decyzję o wykonaniu jego modernizacji. Materiał prasowy został więc zrealizowany przez Telewizję Sudecką w trakcie modernizacji dachu, a incydent związany z przeciekającym dachem, był efektem złego zabezpieczenia dachu przez firmę realizującą zlecenie. Należy dodać, że modernizacja dachu została już zakończona (2.07.2018 r.) oraz odebrana przez MZBM i przedstawiciela lokatorów (3.07.2018 r.). W związku z tym, że materiał prasowy został zrealizowany przez redaktora Pachurę w sposób nierzetelny i z pominięciem możliwości udzielenia informacji przez właściciela budynku, gmina będzie domagała się sprostowania nieprawdziwych informacji na drodze postępowania sądowego. Gmina jest otwarta na krytykę, ale z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym ustawy Prawo Prasowe.