•  
  •  
9 czerwca w Kielcach odbyła się trzecia edycja CZERWONEJ NITKI w Kielcach, wydarzenia, które promuje Honorowe Krwiodawstwo w Polsce. Nie zabrakło krwiodawców z SHDK RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie reprezentowaliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Takie spotkania pomagają nam poznawać nowe kluby, wymieniać doświadczenia, nie zabrakło występów, konkursów oraz najważniejszego wydarzenia wręczenie odznaczeń Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Dziękujemy pani Teresie Kamińskiej kierownik RCKiK w Wałbrzychu, że mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałym spotkaniu jak Czerwona Nitka.

opr. Danuta Szostek