•  
  •  
W dniu 12.04.2018r. Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał z Gminą Bielawa umowę pożyczki na kwotę 156.140 zł na wsparcie finansowe  zadania pn.„Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa”. Uzyskaną pożyczkę Gmina Bielawa przeznaczyła na  dotacje dla  właścicieli lokali mieszkalnych i domków jednorodzinnych, któzrzy dokonali zmiany systemu ogrzewania zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła m.in.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektryczny, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami jak dla kotłów 5 klasy. Zainstalowanych zostało 79 sztuk ekologicznych źródeł ciepła, w tym : kotłów gazowych – 75 sztuk (o łącznej mocy 1714,00 kW), piec elektryczny – 1 sztuka ( o mocy 4 kW), kotły 5 klasy- 2 na biomasę (o łącznej mocy 34 kW) 1 szt. na węgiel (o mocy 20 kW).